พระราชดำรัส

ข่าวสารและกิจกรรม

จากสายพระเนตรที่ยาวไกล จึงเกิดสิ่งดีๆขึ้นที่ศูนย์ฯของเรา