วันที่ 5 มีนาคม 2558

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ


วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ได้เข้าชุมชนพบปะสมาชิกโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"และโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ที่บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย