วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้มีพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน แก่ราษฎร


วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้มีพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน แก่ราษฎร บ้านป่าก่อพัฒนา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่ประสบภัยแผ่นดินไหว ในปี 2557 จำนวน 126 ครัวเรือน โดยมีนายสุนทร อิ่มสมบัติ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมพิธี